Efternamnet Ginberg


Snabbfakta om Ginberg


Ginberg på rövarspråket: Goginonboberorgog
Ginberg baklänges blir: Grebnig

Hur många har Ginberg som efternamn?

28 har Ginberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GinbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest