Efternamnet Gindin


Snabbfakta om Gindin


Gindin på rövarspråket: Goginondodinon
Gindin baklänges blir: Nidnig

Hur många har Gindin som efternamn?

16 har Gindin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GindinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest