Efternamnet Ginning


Snabbfakta om Ginning


Ginning på rövarspråket: Goginonninongog
Ginning baklänges blir: Gninnig

Hur många har Ginning som efternamn?

16 har Ginning som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GinningObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest