Efternamnet Ginsberg


Snabbfakta om Ginsberg


Ginsberg på rövarspråket: Goginonsosboberorgog
Ginsberg baklänges blir: Grebsnig

Hur många har Ginsberg som efternamn?

19 har Ginsberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GinsbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest