Efternamnet Ginström


Snabbfakta om Ginström


Ginström på rövarspråket: Goginonsostotrorömom
Ginström baklänges blir: Mörtsnig

Hur många har Ginström som efternamn?

12 har Ginström som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GinströmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest