Efternamnet Giörloff


Snabbfakta om Giörloff


Giörloff på rövarspråket: Gogiörorlolofoff
Giörloff baklänges blir: Ffolröig

Hur många har Giörloff som efternamn?

11 har Giörloff som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiörloffObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest