Efternamnet Giraud


Snabbfakta om Giraud


Giraud på rövarspråket: Gogiroraudod
Giraud baklänges blir: Duarig

Hur många har Giraud som efternamn?

27 har Giraud som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiraudObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest