Efternamnet Giray


Snabbfakta om Giray


Giray på rövarspråket: Gogiroray
Giray baklänges blir: Yarig

Hur många har Giray som efternamn?

31 har Giray som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GirayObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest