Efternamnet Gisgård


Snabbfakta om Gisgård


Gisgård på rövarspråket: Gogisosgogårordod
Gisgård baklänges blir: Drågsig

Hur många har Gisgård som efternamn?

17 har Gisgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GisgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest