Efternamnet Gisslén


Snabbfakta om Gisslén


Gisslén på rövarspråket: Gogisosslolénon
Gisslén baklänges blir: Nélssig

Hur många har Gisslén som efternamn?

215 har Gisslén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GisslénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest