Efternamnet Gistedt


Snabbfakta om Gistedt


Gistedt på rövarspråket: Gogisostotedodtot
Gistedt baklänges blir: Tdetsig

Hur många har Gistedt som efternamn?

70 har Gistedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GistedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest