Efternamnet Giuffrida


Snabbfakta om Giuffrida


Giuffrida på rövarspråket: Gogiufoffroridoda
Giuffrida baklänges blir: Adirffuig

Hur många har Giuffrida som efternamn?

14 har Giuffrida som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiuffridaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest