Efternamnet Giurgiu


Snabbfakta om Giurgiu


Giurgiu på rövarspråket: Gogiurorgogiu
Giurgiu baklänges blir: Uigruig

Hur många har Giurgiu som efternamn?

11 har Giurgiu som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiurgiuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest