Efternamnet Gjälby


Snabbfakta om Gjälby


Gjälby på rövarspråket: Gogjojälolboby
Gjälby baklänges blir: Ybläjg

Hur många har Gjälby som efternamn?

15 har Gjälby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjälbyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest