Efternamnet Gjein


Snabbfakta om Gjein


Gjein på rövarspråket: Gogjojeinon
Gjein baklänges blir: Niejg

Hur många har Gjein som efternamn?

19 har Gjein som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjeinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest