Efternamnet Gjelseth


Snabbfakta om Gjelseth


Gjelseth på rövarspråket: Gogjojelolsosetothoh
Gjelseth baklänges blir: Hteslejg

Hur många har Gjelseth som efternamn?

17 har Gjelseth som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjelsethObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest