Efternamnet Gjemaili


Snabbfakta om Gjemaili


Gjemaili på rövarspråket: Gogjojemomailoli
Gjemaili baklänges blir: Iliamejg

Hur många har Gjemaili som efternamn?

12 har Gjemaili som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Gjemaili



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest