Efternamnet Gjendahl


Snabbfakta om Gjendahl


Gjendahl på rövarspråket: Gogjojenondodahohlol
Gjendahl baklänges blir: Lhadnejg

Hur många har Gjendahl som efternamn?

11 har Gjendahl som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjendahlObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest