Efternamnet Gjerdrum


Snabbfakta om Gjerdrum


Gjerdrum på rövarspråket: Gogjojerordodrorumom
Gjerdrum baklänges blir: Murdrejg

Hur många har Gjerdrum som efternamn?

34 har Gjerdrum som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjerdrumObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest