Efternamnet Gjermundshaug


Snabbfakta om Gjermundshaug


Gjermundshaug på rövarspråket: Gogjojerormomunondodsoshohaugog
Gjermundshaug baklänges blir: Guahsdnumrejg

Hur många har Gjermundshaug som efternamn?

13 har Gjermundshaug som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjermundshaugObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest