Efternamnet Gjeta


Snabbfakta om Gjeta


Gjeta på rövarspråket: Gogjojetota
Gjeta baklänges blir: Atejg

Hur många har Gjeta som efternamn?

14 har Gjeta som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjetaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest