Efternamnet Gjikollaj


Snabbfakta om Gjikollaj


Gjikollaj på rövarspråket: Gogjojikokolollajoj
Gjikollaj baklänges blir: Jallokijg

Hur många har Gjikollaj som efternamn?

37 har Gjikollaj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjikollajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest