Efternamnet Gjoka


Snabbfakta om Gjoka


Gjoka på rövarspråket: Gogjojokoka
Gjoka baklänges blir: Akojg

Hur många har Gjoka som efternamn?

44 har Gjoka som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjokaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest