Efternamnet Gjöres


Snabbfakta om Gjöres


Gjöres på rövarspråket: Gogjojöroresos
Gjöres baklänges blir: Seröjg

Hur många har Gjöres som efternamn?

14 har Gjöres som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjöresObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest