Efternamnet Gjörwell


Snabbfakta om Gjörwell


Gjörwell på rövarspråket: Gogjojörorwoweloll
Gjörwell baklänges blir: Llewröjg

Hur många har Gjörwell som efternamn?

12 har Gjörwell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjörwellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest