Efternamnet Gjoshi


Snabbfakta om Gjoshi


Gjoshi på rövarspråket: Gogjojososhohi
Gjoshi baklänges blir: Ihsojg

Hur många har Gjoshi som efternamn?

28 har Gjoshi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GjoshiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest