Efternamnet Glaas


Snabbfakta om Glaas


Glaas på rövarspråket: Goglolaasos
Glaas baklänges blir: Saalg

Hur många har Glaas som efternamn?

92 har Glaas som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GlaasObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest