Efternamnet Gladh


Snabbfakta om Gladh


Gladh på rövarspråket: Gogloladodhoh
Gladh baklänges blir: Hdalg

Hur många har Gladh som efternamn?

337 har Gladh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GladhObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest