Efternamnet Gladysz


Snabbfakta om Gladysz


Gladysz på rövarspråket: Gogloladodysoszoz
Gladysz baklänges blir: Zsydalg

Hur många har Gladysz som efternamn?

12 har Gladysz som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GladyszObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest