Efternamnet Göök


Snabbfakta om Göök


Göök på rövarspråket: Gogöökok
Göök baklänges blir: Köög

Hur många har Göök som efternamn?

53 har Göök som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GöökObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest