Efternamnet Görjevik


Snabbfakta om Görjevik


Görjevik på rövarspråket: Gogörorjojevovikok
Görjevik baklänges blir: Kivejrög

Hur många har Görjevik som efternamn?

15 har Görjevik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GörjevikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest