Efternamnet Götz


Snabbfakta om Götz


Götz på rövarspråket: Gogötotzoz
Götz baklänges blir: Ztög

Hur många har Götz som efternamn?

88 har Götz som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GötzObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest