Efternamnet Gummeson


Snabbfakta om Gummeson


Gummeson på rövarspråket: Gogumommesosonon
Gummeson baklänges blir: Nosemmug

Hur många har Gummeson som efternamn?

46 har Gummeson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GummesonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest