Efternamnet Gunic


Snabbfakta om Gunic


Gunic på rövarspråket: Gogunonicoc
Gunic baklänges blir: Cinug

Hur många har Gunic som efternamn?

58 har Gunic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GunicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest