Efternamnet Gunsjö


Snabbfakta om Gunsjö


Gunsjö på rövarspråket: Gogunonsosjojö
Gunsjö baklänges blir: öjsnug

Hur många har Gunsjö som efternamn?

11 har Gunsjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GunsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest