Efternamnet Gupta


Snabbfakta om Gupta


Gupta på rövarspråket: Gogupoptota
Gupta baklänges blir: Atpug

Hur många har Gupta som efternamn?

359 har Gupta som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GuptaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest