Efternamnet Hasslekvist


Snabbfakta om Hasslekvist


Hasslekvist på rövarspråket: Hohasosslolekokvovisostot
Hasslekvist baklänges blir: Tsivkelssah

Hur många har Hasslekvist som efternamn?

37 har Hasslekvist som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslekvistObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest