Efternamnet Hassler


Snabbfakta om Hassler


Hassler på rövarspråket: Hohasossloleror
Hassler baklänges blir: Relssah

Hassler eller Hasler är ett efternamn som bärs eller burits av bland andra

  • Carita Hassler-Göransson (1890?1994), svensk språkstatistiker
  • Hans Leo Hassler (1564-1612), tysk kompositör
  • Ove Hassler, svensk teolog
  • Åke Hassler (1893-1980), svensk jurist
  • John Hasler, brittisk trumslagare, medlem i gruppen Madness
Källa: Wikipedia

Hur många har Hassler som efternamn?

84 har Hassler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest