Efternamnet Hasslert


Snabbfakta om Hasslert


Hasslert på rövarspråket: Hohasosslolerortot
Hasslert baklänges blir: Trelssah

Hur många har Hasslert som efternamn?

25 har Hasslert som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslertObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest