Efternamnet Hasslinger


Snabbfakta om Hasslinger


Hasslinger på rövarspråket: Hohasosslolinongogeror
Hasslinger baklänges blir: Regnilssah

Hur många har Hasslinger som efternamn?

13 har Hasslinger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslingerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest