Efternamnet Hasslöf


Snabbfakta om Hasslöf


Hasslöf på rövarspråket: Hohasosslolöfof
Hasslöf baklänges blir: Fölssah

Hur många har Hasslöf som efternamn?

100 har Hasslöf som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslöfObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest