Efternamnet Hasslow


Snabbfakta om Hasslow


Hasslow på rövarspråket: Hohasosslolowow
Hasslow baklänges blir: Wolssah

Hur många har Hasslow som efternamn?

13 har Hasslow som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslowObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest