Efternamnet Hasslund


Snabbfakta om Hasslund


Hasslund på rövarspråket: Hohasosslolunondod
Hasslund baklänges blir: Dnulssah

Hur många har Hasslund som efternamn?

38 har Hasslund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HasslundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest