Efternamnet Hasson


Snabbfakta om Hasson


Hasson på rövarspråket: Hohasossonon
Hasson baklänges blir: Nossah

Hur många har Hasson som efternamn?

76 har Hasson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HassonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest