Efternamnet Hassouna


Snabbfakta om Hassouna


Hassouna på rövarspråket: Hohasossounona
Hassouna baklänges blir: Anuossah

Hur många har Hassouna som efternamn?

42 har Hassouna som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HassounaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest