Efternamnet Hassvik


Snabbfakta om Hassvik


Hassvik på rövarspråket: Hohasossvovikok
Hassvik baklänges blir: Kivssah

Hur många har Hassvik som efternamn?

16 har Hassvik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HassvikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest