Efternamnet Hastad


Snabbfakta om Hastad


Hastad på rövarspråket: Hohasostotadod
Hastad baklänges blir: Datsah

Hur många har Hastad som efternamn?

13 har Hastad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HastadObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest