Efternamnet Hastig


Snabbfakta om Hastig


Hastig på rövarspråket: Hohasostotigog
Hastig baklänges blir: Gitsah

Hur många har Hastig som efternamn?

11 har Hastig som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HastigObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest