Efternamnet Hastings


Snabbfakta om Hastings


Hastings på rövarspråket: Hohasostotinongogsos
Hastings baklänges blir: Sgnitsah

Hur många har Hastings som efternamn?

14 har Hastings som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HastingsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest