Efternamnet Hastrup


Snabbfakta om Hastrup


Hastrup på rövarspråket: Hohasostotrorupop
Hastrup baklänges blir: Purtsah

Hur många har Hastrup som efternamn?

13 har Hastrup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet HastrupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest